Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi od 24 października

w poszczególnych Mszach św. oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć

– maksymalnie Janowice Wielkie 50 osób, Radomierz 35 osób

nie licząc osób sprawujących posługę

(w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną).

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych,

należy się do nich dostosować.

Zob. Zakładka Informacje Legnickiej Kurii Biskupiej

Wierni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Eucharystii, mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej, odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.


Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny

w Najświętszym Sakramencie.

Miłuję Cię nade wszystko

i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.

Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,

przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.

Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł

i cały z Tobą się łączę,

nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

Św. Alfons Liguori

„Modlitwa za zmarłych jest

ważną powinnością,

bowiem nawet jeśli odeszli w łasce

i w przyjaźni z Bogiem,

być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia,

by dostąpić radości Nieba”.

/św. Jan Paweł II/

 

Miesiąc listopad poświęcony jest pamięci o zmarłych. Listopadowe dni sprzyjają refleksji nad życiem, jego sensem i przemijaniem. Wiara budzi w nas nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne. W tym czasie częściej odwiedzamy groby naszych bliskich, zapalamy znicze, modlimy się za nich.

Modlitwa za zmarłych ma ogromne znaczenie, zarówno dla dusz czyśćcowych, jak i dla nas, modlących się. Jest to wzajemna pomoc.

Dusze czyśćcowe same nie mogą sobie pomóc, potrzebują i oczekują naszej pomocy. Najskuteczniejszym sposobem może być: ofiara Mszy Świętej, przyjęcie Komunii Św. w intencji dusz czyśćcowych, odprawienie Drogi Krzyżowej, odmówienie modlitwy różańcowej, odpusty, jałmużna i dobre uczynki. Każde cierpienie fizyczne, czy duchowe ofiarowane za dusze czyśćcowe przynosi im ulgę, palenie świec, jako akt pamięci i miłości również pomaga duszom czyśćcowym.

Z kolei dusze czyśćcowe mogą zapewnić opiekę nam. Zmarły, który dzięki nam został uwolniony z czyśćca, wstawia się za nami do Pana Jezusa w Niebie. Dzięki modlitwie za zmarłych zapewniamy sobie orędowników na wieczność.

W miesiącu listopadzie istnieje możliwość zyskania odpustów za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwy za zmarłych oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. o godz. 8:00 i 11:00 w Janowicach i w Radomierzu o godz. 9:30. Na Mszy św o godz. 11:00 wspominać będziemy zmarłych Parafian w minionym roku.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. będą odprawione w Radomierzu o godz. 15:00 i w Janowicach Wielkich o godz. 17:00

 

Za Zmarłych polecanych przez parafian modlić się będziemy na nabożeństwach wieczornych według ustalonego porządku:

 2.11. - godz. 16:30 - ul. Demokratów, 1-Maja,

 3.11. - godz. 16:30 - ul. Kolejowa, Wojska Polskiego, Matejki, Reja, Kopernika, Kochanowskiego

 4.11. - godz. 16:30 - ul. Partyzantów, Rudawska, Sudecka, Widok

 5.11. - godz. 16:30 - ul. Nadbrzeżna, Chłopska, Polna, Spacerowa

 6.11. - godz. 16:30 - ul. Pionierska, Krótka, Zamkowa, Robotnicza, Sportowa

 7.11. - godz. 8:00 - ul. Parkowa, Mniszków, Leśna, i bez ulicy

 8.11. - po Mszy św. godz. 9:30 – Radomierz

15.11. - po Mszy św. godz. 9:30 – Radomierz


Zapraszam Państwa do udziału we wspólnej modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie...

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen