Za każdy przejaw życzliwości i troski o nasze świątynie – z całego serca DZIĘKUJĘ

 

Słowa podziękowania za złożone ofiary kieruję w stronę rodzin i osób:

 

Marianna i Grzegorz GLISZCZYŃSCY

Klementyna i Ryszard ŁASZCZYCH

Magdalena TARASZKIEWICZ

Stanisława i Paweł WĄSIK

 

Z modlitewną pamięcią

- PROBOSZCZ -

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”.

Ich szczególnym wyrazem jest to, że odprawiane są one każdego dnia, gdy przedwieczór uspakaja pęd całodziennej bieganiny. Główną treść stanowi Litania do Najświętszej Maryi Panny, zwana Loretańską (jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi), modlitwa „Pod Twoją obronę” oraz przepiękne w swojej treści i melodyjności pieśni poświęcone Matce Bożej.

Nabożeństwa Majowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie są wyjątkową okazją, by przez modlitwę, wyśpiewane pieśni, przez cichą osobistą rozmowę – zawierzyć Matce Bożej własne sprawy, ukazać zasupłane problemy, a nawet złożyć u Jej stóp całą swoją niedolę. Ona z matczyną miłością i zatroskaniem przedstawia je swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez Nią spływają na tego, kto Jej zaufał.

Zapraszam i zachęcam do modlitwy wspólnotowej jak i indywidualnej.

Nabożeństwo Majowe odprawiane jest po Mszy św.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi od 20 kwietnia w poszczególnych Mszach św. oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć – maksymalnie Janowice Wielkie 30 osób, Radomierz 20 osób nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w Janowicach Wielkich o godz. 8:00 i 12:30 oraz w Radomierzu o godz. 9:30 i 11:00

 Msze św. w tygodniu będą odprawiane w Janowicach Wielkich o godz. 8:00.

Zachęcam Was Drodzy Parafianie, abyście włączyli się ze Wspólnotą Kościoła w modlitwe za pośrednictwem transmisji medialnych, zwłaszcza w niedziele.

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was nieobecność na niedzielnej czy tygodniowej Eucharystii jest wielkim wyżeczeniem.

Proszę Was, abyście w Waszych domach modlili się za osoby zmarłe z powodu epidemii,

o zdrowie dla wszystkich zarażonych i chorych, o ustanie epidemii

oraz o potrzebne siły dla służb medycznych, o mądrość i światło Ducha Świętego dla rządzących.

Za to świadectwo Waszej wiary BARDZO WAM DZIĘKUJĘ.

Łączę się z Wami w modlitwie... i do szybkiego zobaczenia - proboszcz

Wierni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Eucharystii, mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej, odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.

Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny

w Najświętszym Sakramencie.

Miłuję Cię nade wszystko

i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.

Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,

przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.

Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł

i cały z Tobą się łączę,

nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

Św. Alfons Liguori

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen