Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok chrztu i Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (inicjacji). Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

 

Po co Bierzmowanie?

”Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, wierni są zobowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starć się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej.

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.”

KKK 1306, 1309, 1311

 Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania

 

Belkner Szymon

Boratyński Jakub

Chlasta Filip

Chorąży Joanna

Czarnecka Izabela

Czarnecka Oliwia

Drygalski Wojciech

Górnicki Oskar

Gwaj Mateusz

Jansen Oliwia

Jaros Natalia

Kreczyk Wiktoria

Kowalska Emilia

Kusz Konrad

Markowiak Mariola

Nisterenko Oliwia

Nowak Julia

Parzygnat Weronika

Skalany Alicja

Szkaradek Kacper

Szmidt Gabryś

Urynowicz Oliwia

Wawrzak Nicola

Wilczyński Wiktor

Włoch Dominik

 Zawadzki Kacper

 

Spotkania w II i IV czwartek miesiąca o godz. 17:00

Otoczmy ich naszą modlitwą, by świadomie i odpowiedzialnie kroczyli drogą za Panem Jezusem

 

SPOTKANIE 26.02.2020 r. godz. 17:00