W CZASIE TRWANIA WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ,

FERII ZIMOWYCH CZY WAKACJI

W SPRAWACH KANCELARYJNYCH

PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY

 

 W związku z zagrożeniem wywołanym w ostatnim czasie przez koronawirus jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią proszę o kontakt telefoniczny

Ze względu na ochronę danych osobowych

przez telefon nie są udzielane żadne personalne informacje

dotyczące wpisów w księgi metrykalne!

OSOBY ZAINTERESOWANE

ZAŚWIADCZENIAMI, METRYKAMI, ŚWIADECTWAMI, POZWOLENIAMI ITP.

ZGŁASZAJĄ SIĘ PO NIE DO KANCELARII PARAFIALNEJ OSOBIŚCIE!!!

 

 

Dokumenty wymagane do Chrztu św.:

 • Metryka urodzenia dziecka z USC.
 • Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
 • Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi.
 • W przypadku dzieci spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:

 • został wyznaczony przez rodziców dziecka;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, tzn. ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo kanoniczne (kościelne) nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Dokumenty wymagane do Sakramentu Eucharystii:

 • Akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej parafii.
 • Pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko nie jest członkiem naszej parafii, a ma pójść do I Komunii św. w tutejszej parafii.

 Dokumenty wymagane do Sakramentu Bierzmowania:

 • Metryka chrztu.
 • W przypadku osób spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na bierzmowanie poza parafią.

Dokumenty wymagane do Sakramentu Małżeństwa:

 • Metryka chrztu.
 • Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
 • Dowód osobisty.
 • Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu).
 • Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej.
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią).
 • Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem).
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • Dane świadków ślubu zgodne z dowodami osobistymi (zalecane jest również zaświadczenie z parafii zamieszkania świadków świadczące o praktykowaniu).

Zgłoszenie pogrzebu:

 •  Akt zgonu z USC.

 

Na wszelkich uroczystościach proszę przede wszystkim o pełne - związane z przyjęciem Komunii św. - uczestnictwo we Mszy Świętej.