Ogłoszenia duszpasterskie na

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

24 maja 2020 r.

  

W dalszym ciągu dalej postępujemy według zaleceń ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i organów państwowych w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus. Jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią to proszę wyłącznie o kontakt telefoniczny.

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

2. Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.

3.We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 8:00, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

4. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.

5. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną.

6. W piątek 29 maja zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Polecajmy dobremu Bogu osoby zmarłe z powodu epidemii, módlmy się o zdrowie dla wszystkich zarażonych i chorych, o ustanie epidemii oraz o potrzebne siły dla służb medycznych, o mądrość i światło Ducha Świętego dla rządzących. Rozpoczęcie Adoracji po Mszy św. o godz. 8:00 zakończenie o godz. 20:00.

7. Składam serdecznie podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnich dniach posprzątali Kościół i udekorowali go kwiatami w Radomierzu - rodzinom: Czaja, Korczyńscy i Ziomek oraz w Janowicach Wielkich: Zofia Dul, Ewa Golis, Aneta Sasiela, Grażyna Stala, Ewa Szczeblewska, Sylwia Ślawska, Wąsik Stanisława i Andrzej.

8. Bardzo serdecznie dziękuje za ofiary jakie składacie na konto parafialne w tym bardzo trudnym czasie na utrzymanie Kościoła w Janowicach i w Radomierzu. BÓG ZAPŁAĆ!

9. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

1. Karol Jakub WOJTAS, zam. Janowice Wielkie

2. Natalia Weronika ROSIŃSKA, zam. Jelenia Góra

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku małżeńskiego, w sumieniu jest zobowiązany poinformować o tym proboszcza parafii.

Ogłoszenia duszpasterskie na

VI Niedzielę Wielkanocy

17 maja 2020 r.

  

W dalszym ciągu dalej postępujemy według zaleceń ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i organów państwowych w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus. Jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią to proszę wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć – maksymalnie Janowice Wielkie 40 osób, Radomierz 30 osób nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”.

3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

4. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je po Mszach św. Serdecznie zachęcam do licznego udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

5. Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w następujących godzinach: w Janowicach Wielkich o godz. 8:00 i 12:30 oraz w Radomierzu o godz. 9:30 i 11:00. Msze św. odprawiane w tygodniu w Janowicach Wielkich będą o godz. 8:00 w Radomierzu w sobotę o godz. 9:30.

6. Bardzo serdecznie dziękuje za ofiary jakie składacie na konto parafialne w tym bardzo trudnym czasie na utrzymanie Kościoła w Janowicach i w Radomierzu. Wielkie z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!

7. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

Ogłoszenia duszpasterskie na

V Niedzielę Wielkanocy

10 maja 2020 r.

 

W dalszym ciągu dalej postępujemy według zaleceń ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i organów państwowych w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus. Jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią to proszę wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć – maksymalnie Janowice Wielkie 30 osób, Radomierz 25 osób nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

1. Dziś przypada piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tutaj, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

2. W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II.

3. W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

4. W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki.

5. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je po Mszach św. Serdecznie zachęcam do licznego udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

6. Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w następujących godzinach: w Janowicach Wielkich o godz. 8:00 i 12:30 oraz w Radomierzu o godz. 9:30 i 11:00. Msze św. odprawiane w tygodniu w Janowicach Wielkich będą o godz. 8:00.

7. Bardzo serdecznie dziękuje za ofiary jakie składacie na konto parafialne w tym bardzo trudnym czasie na kwiaty czy na potrzeby Kościoła. Wielkie z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!

8. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

Ogłoszenia duszpasterskie na

IV Niedzielę Wielkanocy

3 maja 2020 r.

 

 

W dalszym ciągu dalej postępujemy według zaleceń ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i organów państwowych w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus. Jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią to proszę wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć – maksymalnie Janowice Wielkie 30 osób, Radomierz 25 osób nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy.

2. Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

3. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

4. W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać powołanych do pracy w Kościele, zwłaszcza, że w tym tygodniu trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

5. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.

6. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej po Mszy św. o godz. 8:00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

7. Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w następujących godzinach: w Janowicach Wielkich o godz. 8:00 i 12:30 oraz w Radomierzu o godz. 9:30 i 11:00. Msze św. odprawiane w tygodniu w Janowicach Wielkich będą o godz. 8:00.

8. Bardzo serdecznie dziękuje za ofiary jakie składacie na konto parafialne w tym bardzo trudnym czasie na kwiaty czy na potrzeby Kościoła. Wielkie z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!

9. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

Ogłoszenia duszpasterskie na

III Niedzielę Wielkanocy

26 kwietnia 2020 r.

 

W dalszym ciągu dalej postępujemy według zaleceń ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i organów państwowych w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus. Jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią to proszę wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć – maksymalnie Janowice Wielkie 30 osób, Radomierz 25 osób nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii.

2. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

3. W ostatnią niedzielę kwietnia z inicjatywy MIVA Polska tradycyjnie obchodzona jest Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Obserwując codzienność, dostrzegamy, jak pilna jest potrzeba modlitwy o bezpieczne poruszanie się po drogach i wzajemny szacunek między kierowcami.

4. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Serdecznie zapraszam w tych dniach na Eucharystię sprawowaną w naszym kościele o godz. 8:00. W czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy również prosili o liczne i święte powołania do służby w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek przez przyjęcie Komunii św. wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za popełnione grzechy. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki.

5. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali po Mszy św. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach.

6. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, na Mszy św. o godz. 8:00 w Janowicach i o 9:30 w Radomierzu będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym.

7. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia będą sprawowane w Janowicach o godz. 8:00 i Radomierzu o godz. 9:30. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

8. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

9. Począwszy od dzisiejszej niedzieli Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w następujących godzinach: w Janowicach Wielkich o godz. 8:00 i 12:30 oraz w Radomierzu o godz. 9:30 i 11:00. Msze św. odprawiane w tygodniu w Janowicach Wielkich będą o godz. 8:00.

10. Bardzo serdecznie dziękuje za ofiary jakie składacie na konto parafialne w tym bardzo trudnym czasie na kwiaty czy na potrzeby Kościoła. Wielkie z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!

11. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

 Ogłoszenia duszpasterskie na

II Niedzielę Wielkanocy

19 kwietnia 2020 r.

 

W dalszym ciągu dalej postępujemy według zaleceń ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i organów państwowych w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus. Jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią to proszę wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi od 20 kwietnia w poszczególnych Mszach św. oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć – maksymalnie Janowice Wielkie 30 osób, Radomierz 20 osób nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

3. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi.

4. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Będziemy się modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

5. Słowa podziękowania... W związku z dekretem ks. Biskupa Diecezjalnego Zbigniewa Kiernikowskiego kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela na Miedziance z dniem 17 kwietnia 2020 roku staje się kościołem filialnym parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach. Chciałbym dziś z całego serca podziękować wszystkim parafianom mieszkającym na Miedziance za serce i dobro jakie stało się moim udziałem. Dziękuje za dbanie o świątynie i teren przyległy do Niej. Dziękuję ministrantom, Radzie Parafialnej i wszystkim tym którym dobro Kościoła na Miedziance leżało na sercu, którzy w tych trudnych czasach dbali o wystrój i zabezpieczenie świątyni. Dziękuje firmom, zakładom i osobom indywidualnym za ofiary składane na Kościół na Miedziance. W sposób szczególny pragnę podziękować, tym wszystkim, którzy organizowali i uczestniczyli w święcie reportażu MiedziankaFEST. Dzięki Waszej ofiarności dużo udało nam się zrobić... ale jeszcze wiele zostało do zrobienia :-) Ten Kościół, to świadectwo waszej wiary. Dzięki Wszemu zaangażowaniu wiem, że możecie dokonać jeszcze więcej. Polecam was dobremu Bogu, Matce Najświętszej i patronowi Kościoła św. Janowi Chrzcicielowi. Bóg zapłać za wszystko kochani. NIECH PAN BÓG WAM BŁOGOSŁAWI

6. Z dniem 17 kwietnia 2020 roku zostałem ustanowiony na mocy dekretu ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego proboszczem parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Radomierzu Kościół filialny na Miedziance staje się kościołem filialnym parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach. Na Miedziance od dnia 26 kwietnia Msza św. będzie odprawiana o godz. 11:00. Począwszy od niedzieli 26 kwietnia Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w następujących godzinach: w Janowicach Wielkich o godz. 8:00 i 12:30 oraz w Radomierzu o godz. 9:30 i 11:00. Godziny Mszy św. odprawianych w tygodniu w Janowicach Wielkich pozostają bez zmian. W sprawach kancelaryjnych proszę o kontakt telefoniczny zarówno parafian z Radomierza jak i z Janowic.

7. Bardzo serdecznie dziękuje za ofiary jakie składacie na konto parafialne w tym bardzo trudnym czasie na kwiaty czy na potrzeby Kościoła. Wielkie z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!

8. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

 

Ogłoszenia duszpasterskie na

Niedzielę Palmową, Wielki Tydzień

i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

5 kwietnia 2020 r.

 

W dalszym ciągu dalej postępujemy według zaleceń ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego i organów państwowych w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus. Jeśli chodzi o sprawy związane z kancelarią to proszę wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”

2. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne.

3. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne.

4. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii.

5. W sobotę rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa.

6. W niedzielę Zmartychwstania Pańskiego jak i w drugi dzień świąt wszystkie Msze św. sprawowane są w Janowicach Wielkich o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. W Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie naszymi modlitwami i ofiarami wspieramy uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce.

7. W drugą niedzielę Wielkanocy będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Miłosierdzia.

8. Bardzo serdecznie dziekuję za ofiary jakie składacie na konto parafialne w tym bardzo trudnym czasie na dekorację świateczną, kwiaty czy na potrzeby Kościoła. Wielkie z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!

PROBOSZCZ