OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXXIII NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

17 LISTOPADA 2019 R.

 

 

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 11:30 zapraszam wszystkich zainteresowanych przyszłorocznym wyjazdem w dniach 22.09.-30.09.2020 r. do Medjugorie i Chorwacji na spotkanie organizacyjno-informacyjne w kościele pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich.

3. 24 listopada będziemy przeżywali odpust parafialny ku czci Chrystusa Króla. Sumie odpustowej o godz. 12:00 przewodniczył będzie ks. Mateusz Kopania. Ks. Mateusz jest prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. W sobotę 23 listopada od godz. 9.00 zapraszam chętne osoby do pomocy w posprzątaniu świątyni i terenu wokół niej. W dzień odpustu wszystkie Msze św. sprawowane są w Janowicach Wielkich. Zapraszam na sumę odpustową wszystkich Parafian a w sposób szczególny Radę Parafialną, Wspólnotę Żywego Różańca, Dzieci I Komunijne oraz Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

4. Dzięki festiwalowi MiedziankaFEST i naszym sponsorom udało się wymienić w piątek nagłośnienie w kościele na Miedziance. Całkowity koszt wyniósł 17.200 PLN. Bóg zapłać Tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

5. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy swymi ofiarami wspierają naszą świątynie (kwiaty, kostka na cmentarzu, drewno na opał do Kościoła)

6. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam serdeczne życzenia wielu darów uproszonych za przyczyną świętych patronów.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 18 XI – św. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie czystości, patronka Ruchu Czystych Serc,
 • 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik,
 • 21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu,
 • 22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu.

 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XXXII NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

10 LISTOPADA 2019 R.

 

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.

3. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro o godz. 11:30. Bardzo serdecznie zapraszam na Mszę św. poczty sztandarowe jak i przedstawicieli służb mundurowych mieszkających na terenie parafii: Wojskowych w czynnej służbie i emerytowanych, Policjantów, Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Leśników, Górników, Kolejarzy. Zapraszam Radę Parafialną, władzę Gminy i Sołectw, młodzież i dzieci oraz tych wszystkich, którym dobro i pomyślność naszej Ojczyzny leży na sercu. Po Mszy św. zapraszam wraz z Dyrekcją i uczniami SP im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich do auli Szkoły na dalszy ciąg uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości. Uroczystości zakończą się złożeniem kwiatów pod obeliskiem na ulicy Rudawskiej.

4. W niedzielę 17 listopada po Mszy św. o godz. 11:30 zapraszam wszystkich zainteresowanych przyszłorocznym wyjazdem w dniach 22.09.- 30.09.2020 r. do Medjugorie i Chorwacji na spotkanie organizacyjno-informacyjne w kościele pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich.

5. 24 listopada będziemy przeżywali odpust parafialny ku czci Chrystusa Króla. Sumie odpustowej o godz. 12:00 przewodniczył będzie ks. Mateusz Kopania. Ks. Mateusz jest prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. W sobotę 23 listopada od godz. 9.00 zapraszam chętne osoby do pomocy w posprzątaniu świątyni i terenu wokół niej. W dzień odpustu wszystkie Msze św. sprawowane są w Janowicach Wielkich. Zapraszam na sumę odpustową wszystkich Parafian a w sposób szczególny Radę Parafialną, Wspólnotę Żywego Różańca, Dzieci I Komunijne oraz Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

6. W minionym tygodniu założyliśmy kraty w oknie zakrystii i kaplicy w kościele na Miedziance. Koszt wyniósł 3 tys. PLN. Serdeczne podziękowania dla Pana Antoniego Wlazły za wykonanie krat i ich montaż. Za wszelką okazaną pomoc dziękuję Panu Michałowi Słomińskiemu.

7. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy swymi ofiarami wspierają naszą świątynie (kwiaty, kostka na cmentarzu, drewno na opał do Kościoła)

8. Solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia obfitych Bożych darów.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 11 XI – św. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,
 • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,
 • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXXI NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

3 LISTOPADA 2019 R.

 

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominam o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu według ustalonego porządku.

4. Chorych z naszej wspólnoty parafialnej odwiedzimy w piątek od godz. 8:00.

5. Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura. Polecam nowy numer „Gościa niedzielnego”.

6. W niedzielę 17 listopada po Mszy św. o godz. 11:30 zapraszam wszystkich zainteresowanych przyszłorocznym wyjazdem w dniach 22.09.- 30.09.2020 r. do Medjugorie i Chorwacji na spotkanie organizacyjno-informacyjne w kościele pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich.

7. Solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów,
 • 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXX NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

27 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

2. Zapraszam do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych.

3. Proszę o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można zabrać, wychodząc ze świątyni. Nabożeństwa wypominkowe według ustalonego planu.

4. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte odprawione będą o godz. 8:30 i 11:30 w kościele Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich. Na Mszy św o godz. 11:30 wspominać będziemy zmarłych Parafian w minionym roku. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza Święta o godz. 8:30, następnie udamy się na cmentarz i odmówimy różaniec za naszych bliskich zmarłych. Będzie to też okazja, by poświęcić nowe pomniki. Serdecznie dziękuje za składane ofiary na rzecz cmentarza parafialnego zarówno Parafianom jak i mieszkańcom Radomierza i Trzcińska.

5. Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

6. Solenizantów i jubilatów polecam orędownictwu świętych patronów.

PROBOSZCZ

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
 • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXIX NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

20 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszam do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

4. Na balaskach znajdują się kartki wypominkowe. Bardzo proszę o czytelne wypełnienie kartek i zaznaczenie dnia w którym będziemy wspominać na modlitwie naszych drogich zmarłych. Zapraszam Parafian do udziału we wspólnej modlitwie.

5. Zakończyliśmy prace na cmentarzu parafialnym. Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszam. Całość prac zamknęła się w kwocie 60 tys. PLN. Zwracam się z prośbą do osób, którym skończył się czas dzierżawy miejsca na cmentarzu do uregulowania zaległych należności. Wszystkim tym, którzy poczuwają się do dbania o nasz cmentarz - zarówno parafianom jak i mieszkańcom Radomierza i Trzcińska - serdecznie dziękuję. Bóg zapłać za złożone ofiary.

6. Serdeczne życzenia kieruję pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXVIII NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy!”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Naszymi modlitwami ogarnijmy nauczycieli i pracowników oświaty.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa różańcowe odbywają się w dni powszednie od wtorku do piątku o godz. 16:30, bezpośrednio po nabożeństwie sprawowana jest Msza św. Natomiast w sobotę nabożeństwo różańcowe jest po Mszy św. o godz. 8:30.

4. Pracowników służby zdrowia otoczymy w piątek naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasza.

5. W dalszym ciągu trwają prace na cmentarzu parafialnym. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jest to dość kosztowna inwestycja, dlatego proszę osoby, którym skończył się czas dzierżawy o uregulowanie zaległych należności. Wszystkim tym, którzy poczuwają się do dbania o nasz cmentarz serdecznie dziękuję. Bóg zapłać za złożone ofiary.

6. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzam opiece Matki Bożej Różańcowej.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,
 • 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXVII NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

6 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa różańcowe będą odbywały się w dni powszednie od wtorku do piątku o godz. 16:30, bezpośrednio po nabożeństwie będzie sprawowana Msza św. Natomiast w sobotę nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o godz. 8:30.

4. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

5. Serdeczne podziękowania na ręce naszych strażaków, którzy pomogli zabezpieczyć dach Kościoła Chrystusa Króla na którym zerwało podczas wichury blachę. Dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w naprawę uszkodzeń. Bóg zapłać.

6. W dalszym ciągu będą trwały prace na cmentarzu parafialnym. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jest to dość kosztowna inwestycja, dlatego proszę osoby, którym skończył się czas dzierżawy o uregulowanie zaległych należności. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne - Bóg zapłać.

7. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

 XXVI NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

 29 WRZEŚNIA 2019 R.

 

1. Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

2. Nabożeństwa różańcowe będą odbywały się w dni powszednie od wtorku do piątku o godz. 16:30, bezpośrednio po nabożeństwie będzie sprawowana Msza św. Natomiast w sobotę nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o godz. 8:30. W ten wtorek wyjątkowo Msza św. o godz. 8:30 i po Mszy nabożeństwo w związku z wizytacją z Referatu Sztuki z LKB w naszej parafii.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa według stałego porządku. Spowiedź św. w piątek od godz. 16:00. Chorych odwiedzimy w piątek od godz. 8:00.

5. Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia, w sobotę po Mszy Świętej odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

6. Drogich jubilatów i solenizantów naszej parafii zapewniam o serdecznej pamięci i składam najlepsze życzenia.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,
 • 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła,
 • 2 X – święci Aniołowie Stróżowie,
 • 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,
 • 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXV NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

22 WRZEŚNIA 2019 R.

 

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17:00. W piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia po Mszy św.

3. Przypominam tym wszystkim, którym skończył się czas użytkowania miejsca na cmentarzu i po 20 latach nie wnoszą zastrzeżeń i nie dokonują dalszego przedłużenia użytkowania, Administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i grób może ulec likwidacji. W najbliższym czasie czeka nas na cmentarzu pewna inwestycja dlatego przepraszam za wszelkie niedogodności z tym związane i jednocześnie proszę osoby, którym skończył się czas dzierżawy o uregulowanie zaległych należności. Przypominam również, że wszystkie prace prowadzone na cmentarzu powinny być zgłoszone administratorowi cmentarza.

4. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej.

5. Solenizantom i jubilatom życzę wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.

PROBOSZCZ

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 23 IX – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją,
 • 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy,
 • 28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jacek HRYNIEWICKI, zam. Mniszków

Katarzyna OSTROWSKA, zam. Mniszków

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku małżeńskiego, w sumieniu jest zobowiązany poinformować o tym proboszcza parafii.

 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXIV NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

15 WRZEŚNIA 2019 R.

  

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

3. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszam w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 17:00.

4. Przypominam tym wszystkim, którym skończył się czas użytkowania miejsca na cmentarzui po 20 latach nie wnoszą zastrzeżeń i nie dokonują dalszego przedłużenia użytkowania, Administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i grób może ulec likwidacji. W najbliższym czasie czeka nas na cmentarzu pewna inwestycja dlatego proszę osoby, którym skończył się czas dzierżawy o uregulowanie zaległych należności. Przypominam również, że wszystkie prace prowadzone na cmentarzu powinny być zgłoszone administratorowi cmentarza.

5. Serdeczne podziękowania wspólnocie Żywego Różańca za udekorowanie krzyży na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Słowa podziękowania dla Pana Mariusza Krupińskiego i Jego pracowników za ułożenie kostki granitowej na cmentarzu wokół grobów księży. Bóg zapłać!

6. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniam o modlitewnej pamięci i składam najlepsze życzenia.

PROBOSZCZ

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup
 • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
 • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy K-ła koreańskiego z lat 1839-1867,
 • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jacek HRYNIEWICKI, zam. Mniszków

Katarzyna OSTROWSKA, zam. Mniszków

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku małżeńskiego, w sumieniu jest zobowiązany poinformować o tym proboszcza parafii.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXIII NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

8 WRZEŚNIA 2019 R.

 

 

1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji.

3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17:00.

4. W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawienia przez udział we Mszy Świętej o godz. 8:30. „W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego” (ze strony organizatora) Zapraszam parafian do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji POLSKA POD KRZYŻEM. Do wielkiej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan, do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 15:00.

5. Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania. Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

6. W piątek od godz. 8:00 odwiedzimy chorych z Najświętszym Sakramentem.

7. Spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych w niedzielę 15.09. po Mszy św. o godz. 11:30.

8. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej.

9. Solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i odwagi kroczenia za Chrystusem.

PROBOSZCZ

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), bp Konstantynopola, Dr Kościoła, piętnujący nadużycia moralne wiernych.
 • 14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jacek HRYNIEWICKI, zam. Mniszków

Katarzyna OSTROWSKA, zam. Mniszków

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku małżeńskiego, w sumieniu jest zobowiązany poinformować o tym proboszcza parafii.

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

XXII NIEDZIELĘ „W CIĄGU ROKU”

1 WRZEŚNIA 2019 R.

 

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

2. Z inicjatywy papieża obchodzimy dziś także Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Serdecznie zachęcamy do szerszego zapoznania się z tą inicjatywą i do osobistej modlitwy.

3. Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego jutro o godz. 8:30. Po Mszy św. poświęcę przybory szkolne pierwszoklasistom.

4. Od dzisiaj powracamy także do stałego programu Mszy Świętych, nabożeństw oraz godzin otwarcia biura parafialnego.

5. Serdecznie zapraszam na czwartkową modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

6. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 17:00. Spowiedź św. w piątek od godz. 16:30. Chorych odwiedzę z posługa sakramentalną od 8:00 rano.

7. Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 8:30.

8. Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecam opiece patronów i życzliwości najbliższych.

PROBOSZCZ

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.