Ogłoszenia duszpasterskie na

I NIEDZIELĘ ADWENTU

29 listopada 2020 r.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi od 7 listopada w poszczególnych Mszach św. oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć

– maksymalnie Janowice Wielkie 25 osób, Radomierz 15 osób nie licząc osób sprawujących posługę

(w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną).

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych,

należy się do nich dostosować

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej. Ono przenosi się na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.

2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Zachęcam do uczestniczenia w Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami.

3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami. Zwróćmy uwagę szczególnie na spowiedź św. W naszym kościele codziennie przed Mszą św. będzie okazja do spowiedzi. Nie odkładajmy jej na ostatnią chwilę...

4. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca. Msze św. i nabożeństwa według ustalonego porządku.

5. W zakrystii można nabyć opłatki. Ofiary z opłatków przeznaczone będą na ubezpieczenie budynków Kościelnych.

6. Przyszła niedziela to dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie i pomocy materialnej dla niego. Ofiary na ten cel będą zbierane do puszek przy wychodzeniu z kościoła.

7. Informuję, że od niedzieli 20 grudnia powracamy do układu Mszy św. jaki był do kwietnia br. Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w następujących godzinach: w Janowicach Wielkich o godz. 8:30 i 11:30 oraz w Radomierzu o godz. 10:00. Godziny Mszy św. odprawianych w tygodniu w Janowicach Wielkich i Radomierzu pozostają bez zmian. W sprawach kancelaryjnych proszę o kontakt telefoniczny zarówno parafian z Radomierza jak i z Janowic Wielkich.

8. Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust w Kościele.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

PROBOSZCZ

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie na

Uroczystość Jezusa Chrystusa

Króla Wszechświata

22 listopada 2020 r.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi od 7 listopada w poszczególnych Mszach św. oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć

– maksymalnie Janowice Wielkie 25 osób, Radomierz 15 osób nie licząc osób sprawujących posługę

(w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną).

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych,

należy się do nich dostosować

 

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Dziękujemy dzisiaj w dniu Odpustu Parafialnego za wszelkie łaski, które otrzymujemy od Pana Boga jak również prosimy Chrystusa, aby przymnożył nam wiary. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej Uroczystości. WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

2. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

3. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas. Od I niedzieli Adwentu będzie można zaopatrzyć się w opłatki. Ofiary z opłatków przeznaczone są na ubezpieczenie budynków Kościelnych.

4. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy swymi ofiarami wspierają nasze świątynie. Słowa podziękowania kieruję w stronę Panów: Piotr Gołębski, Łukasz Gwaj, Tomasz Gwaj, Michał Słomiński, Mirosław Stala za pomoc w pozyskaniu drewna i uporządkowaniu go na zimę.

5. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam serdeczne życzenia wielu darów uproszonych za przyczyną świętych patronów.

6. Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust w Kościele.

PROBOSZCZ