Ogłoszenia duszpasterskie na

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

12 stycznia 2020 r.

 

 

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.

3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.

4. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Panem Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

5. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości i modlitwy. Plan kolędy dostępny jest na stronie internetowej parafii jak i w gablotach. Z racji odwiedzin duszpasterskich zmieni się porządek Mszy Świętych w dni powszednie. Sprawy kancelaryjne po umówieniu się telefonicznie.

6. Serdecznie zapraszam dziś osoby niepełnosprawne, chore i starsze na XIV Spotkanie Opłatkowe w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00 Mszą św., której przewodniczył będzie ks. Biskup Marek Mendyk, następnie odbędzie się wieczerza w sali Arka.

7. Drogim solenizantom i jubilatom życzę pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

PROBOSZCZ

 

Ogłoszenia duszpasterskie na

DRUGĄ NIEDZIELĘ PO NARODZENIU PAŃSKIM

5 stycznia 2020 r.

 

1. Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.

2. W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.

3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Polecam tę składkę ofiarności Parafian.

4. Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych miejskich i wiejskich parafiach Orszak Trzech Króli. W to wspólnotowe świętowanie włącza się wiele polskich rodzin, dorosłych i dzieci, wspólnot parafialnych. Jest to wspaniała publiczna manifestacja wiary i radości z przyjścia Zbawiciela na świat. Karkonoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 13:00 przy jeleniogórskiej bazylice pw. św. Erazma i Pankrecgo. 

5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

6. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości i modlitwy. Plan kolędy „poprawiony” dostępny jest na stronie internetowej parafii jak i w gablotach. Z racji odwiedzin duszpasterskich zmieni się porządek Mszy Świętych w dni powszednie. Sprawy kancelaryjne po umówieniu się telefonicznie.

7. Bardzo serdecznie dziękuję za udział parafian w koncercie charytatywnym, którego ofiary przeznaczone zostały na leczenie i rehabilitację Nikodema. Bóg zapłać za okazaną pomoc.

8. Serdecznie zapraszamy na 12 stycznia osoby niepełnosprawne, chore i starsze na XIV Spotkanie Opłatkowe w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00 Mszą św., której przewodniczył będzie ks. Biskup Marek Mendyk, następnie odbędzie się wieczerza w sali Arka.

9. Drogim solenizantom i jubilatom życzę pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

PROBOSZCZ

Ogłoszenia duszpasterskie na

NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY:

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

29 grudnia 2018 r.

 

 

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. We wtorek, 31 grudnia, zapraszam na Msze św. i specjalne nabożeństwo o godz. 15:00, podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku. W środę, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte o godz. 10:00 na Miedziance i o godz. 11:30 w Janowicach. Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.

3. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Teraz przez tydzień będzie przerwa. Wizyta duszpasterska rozpocznie się ponownie od Uroczystości Objawienia Pańskiego. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości i modlitwy. Plan kolędy „poprawiony” dostępny jest na stronie internetowej parafii jak i w gablotach. Z racji odwiedzin duszpasterskich zmieni się porządek Mszy Świętych w dni powszednie. Sprawy kancelaryjne po umówieniu się telefonicznie.

4. Bardzo serdecznie zapraszam drogich parafian jak i miłych gości dziś na koncert charytatywny dla Nikodema Kaczmarka. Koncert kolęd odbędzie się w naszej świątyni o godz. 15:00. Wystąpią muzycy Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry - zespół Vocalis oraz Towarzystwo Śpiewacze Collegium Musicum. Ofiary za wstęp przeznaczone są na rehabilitację i leczenie Nikodema. Bóg zapłać za okazaną pomoc.

5. Drogim solenizantom i jubilatom życzę pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

PROBOSZCZ

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

św. Jan Paweł II

 

Składam serdeczne podziękowanie:

Nadleśnictwu „Śnieżka” w Kowarach za przekazanie nieodpłatnie choinek. Urzędowi Gminy za ich transport.

Dziękuję Panom za obsadzeniu choinek i założenie światełek: Leon Rynkowski, Michał Słomiński, Mirosław Stala.

Podziękowania młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Średniej za udekorowanie choinek wraz z Paniami Grażyna Stala, Elżbieta Kreczyk, Agnieszka Nowakowska, Aneta Paduch, Marlena Skalany, Sylwia Ślawska, Karolina Woźniak oraz Panami Leon Rynkowski, Łukasz Skalany i Mirosław Stala

Za przyniesienie ozdób choinkowych dziękuję: Helena Swachta, Sławomir Paduch, Michalina Mikołajczak

Dziękuję Paniom za posprzątanie Kościoła: Maria Andrzejewska, Irena Dudziak, Zofia Dul, Ewa Golis, Justyna Heichel, Elżbieta Kreczyk, Aneta Sasiela, Kamila Skalany, Grażyna Stala, Joanna Szarafin, Ewa Szczeblewska, Sylwia Ślawska, Stanisława Wąsik, Krystyna Woźniak. Panom: Leon Rynkowski, Mirosław Stala, Andrzej Wąsik

Chciałbym podziękować Paniom Anecie, Elżbiecie i Danucie z rodziną za smakołyki dostarczone na świąteczny stół.

Wszystkim za wszystko składam z serca płynące BÓG ZAPŁAĆ!

Ogłoszenia duszpasterskie na

CZWARTĄ NIEDZIELĘ ADWENTU

i BOŻE NARODZENIE

22 grudnia 2018 r.

 

 

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. W najbliższy wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia Dobrej Nowiny innym.

2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek.

3. Zapraszam do udziału w Pasterce na Miedziance o godz. 20:00 i w Janowicach Wielkich o godz. 22:00. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. Msze Święte w dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt jak w każdą niedzielę. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, modlimy się w intencjach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce. Będziemy wspierać funkcjonowanie tych dzieł dydaktycznych naszymi ofiarami zbieranymi w tym dniu we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny.

4. Już dzisiaj informuje, że wizyta duszpasterska, tzw. kolęda, rozpocznie się w naszej parafii od dnia 27 grudnia. Z racji odwiedzin duszpasterskich zmieni się porządek Mszy Świętych w dni powszednie. Plan kolędy znajduje się w gablotach jak i na stronie internetowej Parafii.

5. Bardzo serdecznie zapraszam drogich parafian jak i miłych gości na koncert charytatywny dla Nikodema Kaczmarka /mieszkańca Radomierza, który w lipcu uległ wypadkowi/. Koncert kolęd odbędzie się w naszej świątyni 29.12.2019 r. o godz. 15:00. Wystąpią muzycy Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry - zespół Vocalis oraz Towarzystwo Śpiewacze Collegium Musicum. Ofiary za wstęp przeznaczone są na rehabilitację i leczenie Nikodema. Bóg zapłać za okazaną pomoc.

6. Drogim solenizantom i jubilatom życzę pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

PROBOSZCZ

Ogłoszenia duszpasterskie na

III NIEDZIELĘ ADWENTU

15 grudnia 2019 r.

 

1. W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.

3. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

4. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez niespokojne współczesne czasy.

5. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. W zakrystii można zaopatrzyć się w poświęcone opłatki. Ofiary z opłatków przeznaczone są na ubezpieczenie budynków Kościelnych.

6. W tygodniu Msze św. według ustalonego porządku. Jeszcze raz zachęcam, aby na Roraty licznie przychodziły dzieci z zapalonymi lampionami.

7. Święta już tuż, tuż... W piątek rano jedziemy po choinki i ok. godz. 11:00 będziemy je obsadzać. Po Mszy św. o godz. 17:00 będziemy je dekorować i przygotujemy dekorację świąteczną Kościoła. Sprzątanie Kościoła przed świętami w sobotę od godz. 9:00. Zapraszam do pomocy dorosłych i młodzież.

8. Zbawiciel, którego oczekujemy, niech błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

Ogłoszenia duszpasterskie na

II NIEDZIELĘ ADWENTU

8 grudnia 2019 r.

 

1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

2. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian.

3. W tygodniu Msze św. według ustalonego porządku. Jeszcze raz zachęcam, aby na Roraty licznie przychodziły dzieci z zapalonymi lampionami. Spowiedź adwentowa w naszej parafii we wtorek od godz. 8:00 do 8:30 i popołudniu od godz. 16:15 do 17:00.

4. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

5. W piątek 13.12. od godz. 8:00 odwiedzimy chorych z Najświętszym Sakramentem.

6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej – „Gość Niedzielny”. W zakrystii od wtorku można będzie zaopatrzyć się w poświęcone opłatki. Ofiary z opłatków przeznaczone są na ubezpieczenie budynków Kościelnych.

7. Bóg zapłać za ofiary jakie składacie na opał i ogrzewanie Kościoła. Dziękuję Panom: Edward Janas, Leon Rynkowski, Mirosław Stala i Patryk Ślawski za przygotowanie drewna na opał do Kościoła.

8. Zbawiciel, którego oczekujemy, niech błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

PROBOSZCZ

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
  • 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła

Ogłoszenia duszpasterskie na

I NIEDZIELĘ ADWENTU

1 grudnia 2019 r.

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara –jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

2. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

3. Udział we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej w dni powszednie o godz. 17:00 niech będzie naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania. Wszyscy przynosimy świece, a dzieci mają lampiony i uczestniczą w procesji na wejście. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które już są do nabycia w naszym kościele w cenie - małe świece są po 6 zł a duże po 15 zł.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 16:30. Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. W pierwszą sobotę w modlitwach polecajmy Matce Najświętszej naszych parafian, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu.

5. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego.

6. Solenizantów i jubilatów otaczam serdeczną pamięcią i modlitwą.

PROBOSZCZ

W tym tygodniu patronują nam:

  • 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła.
  • 4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica z przełomu III i IV wieku, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.
  • 4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów Kościoła Wschodniego.
  • 6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który w Mirze Licyjskiej był gorliwym i troskliwym pasterzem.
  • 7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, doktor Kościoła.

Zeszłej niedzieli przeżywaliśmy w naszej wspólnocie odpust. Dziękuję za pomoc w posprzątaniu Kościoła i terenu wokół niego: Paniom i Panom: Maria Andrzejewska, Irena Dudziak, Zofia Dul, Ewa Golis, Elżbieta Kreczyk, Aneta Sasiela, Kamila Skalany, Grażyna Stala, Ewa Szczeblewska, Stanisława Wąsik, Krystyna Woźniak, Leon Rynkowski, Michał Słomiński, Andrzej Wąsik

Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej Uroczystości. A więc ks. Mateuszowi Kopania, który przewodniczył liturgii i wygłosił kazanie, księżom z Dekanatu Jelenia Góra – Wschód. Panom Szafarzom, Pani Joannie Faber, Juli Słomińskiej, Panu Jerzemu Czarneckiemu, Markowi Kusz, LSO i Orkiestrze. Dziękuję tym wszystkim parafianom, którzy pomogli ugościć księży i przygotowali ciasta, sałatki i mięsne przekąski: Renata Celt, Danuta Chochoł, Beata Janas, Elżbieta Kreczyk, Anna Kowalska, Klementyna Łaszczych, Aneta Sasiela, Krystyna Woźniak, Cukiernia Mercury Jelenia Góra

Dziękuję za ofiary pieniężne na ten cel. WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

NIEDZIELĘ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

24 LISTOPADA 2019 R.

 

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Dziękujemy dzisiaj w dniu Odpustu Parafialnego za wszelkie łaski, które otrzymujemy od Pana Boga jak również prosimy Chrystusa, aby przymnożył nam wiary. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej Uroczystości. WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

2. Za tydzień I niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

3. Serdeczne podziękowania składam za ofiary jakie składacie na ogrzewanie Kościoła jak i na opał. Bóg zapłać.

4. Za tydzień w zakrystii można będzie nabyć świece „Caritas” – Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, małe świece są po 6 zł a duże po 15 zł. Ilość świec jest ograniczona.

5. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

6. Solenizantów i jubilatów otaczam serdeczną pamięcią i modlitwą.

PROBOSZCZ

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.