"Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie, modlitwa natomiast dociera do serca Najwyższego". Św. Augustyn

 

"Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego". (KKK 1020)

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny. Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

LITANIA ZA ZMARŁYCH

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).

Bramo niebieska,

Królowo Wniebowzięta,

Święty Michale,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Święty N. (patron zmarłego),

Wszyscy Święci i Święte Boże,

 

Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie,

Od zła wszelkiego

Od cierpień w czyśćcu,

Przez Twoje Wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale,

 

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,wysłuchaj nas Panie

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZMARLI PARAFIANIE W 2019 ROKU

 

 

Piotr Przetacznik

ur. 1978-12-09

zm. 2018-12-31

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Beniamin Czarnecki

ur. 2019-01-14

zm. 2019-01-14

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Stefania Szajda

ur. 1929-08-30

zm. 2019-01-25

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/9/11

 

Bogusław Jan Wójcicki

ur. 1954-11-20

zm. 2019-01-29

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jan Figiel

ur. 1951-04-27

zm. 2019-02-02

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jan Juszczak

ur. 1946-10-08

zm. 2019-02-11

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/15/12

 

Zdzisław Markowiak

ur. 1930-10-21

zm. 2019-02-18

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Mateusz Bator

ur. 1994-06-22

zm. 2019-02-18

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Teresa Chudzik

ur. 1937-06-23

zm. 2019-02-25

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Władysława Wdowiak

ur. 1933-06-16

zm. 2019-03-12

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Stanisław Skalany

ur. 1941-06-13

zm. 2019-03-13

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Zofia Stanisława Biała

ur. 1925-05-07

zm. 2019-03-15

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/12/7

 

Helena Rudzińska

ur. 1933-06-09

zm. 2019-04-03

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/7/10

 

Aleksander Dariusz Grejtowicz

ur. 1961-07-27

zm. 2019-04-05

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jan Dybaś

ur. 1933-06-10

zm. 2019-04-05

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/9/4

 

Ryszard Zeler

ur. 1956-03-12

zm. 2019-04-17

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Kazmierz Gwiaździński

ur. 1936-11-26

zm. 2019-05-03

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Krzysztof Celt

ur. 1956-06-09

zm. 2019-05-04

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/11/11

 

Ryszard Madej

ur. 1948-11-03

zm. 2019-05-15

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Władysław Wąsik

ur. 1931-05-23

zm. 2019-05-19

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jerzy Franciszek Słowiński

ur. 1933-03-04

zm. 2019-06-09

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/16/4

 

Marianna Bator

ur. 1925-08-30

zm. 2019-06-29

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/1/3

 

Marek Kowalczyk

ur. 1951-04-25

zm. 2019-06-30

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Czesław Markiewicz

ur. 1932-03-18

zm. 2019-07-19

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Krystyna Zofia Zawiasa

ur. 1932-07-28

zm. 2019-08-07

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Helena Genowefa Hykalik

ur. 1941-08-27

zm. 2019-10-02

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Józef Gruszczyński

ur. 1957-03-09

zm. 2019-10-18

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jadwiga Kosińska

ur. 1926-09-26

zm. 2019-10-29

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Antoni Lucjan Pietrzak

ur. 1947-01-21

zm. 2019-11-14

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/2/12

 

Wanda Kosztowniak

ur. 1934-10-20

zm. 2019-10-24

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Stanisław Szajwaj

ur. 1948-08-17

zm. 2019-11-27

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 ZMARLI PARAFIANIE W 2018 ROKU

 

 Sebastian Stefan Urbańczyk

 ur. 1950-06-15

 zm. 2017-12-30

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/14/3

 

Maria Sapa

 ur. 1923-11-08

 zm. 2018-01-01

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Adam Gromek

 ur. 1965-11-13

 zm. 2018-01-13

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/1/15

 

 Leon Torz

 ur. 1947-09-06

 zm. 2018-01-15

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Zdzisław Toczyński

 ur. 1940-07-11

 zm. 2018-01-20

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/8/2

 

Wojciech Składanowski

 ur. 1930-09-20

 zm. 2018-01-21

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Weronika Butyńska

 ur. 1937-10-01

 zm. 2018-01-29

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/4/14

 

Józef Martyniak

 ur. 1939-10-02

 zm. 2018-01-27

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Stanisław Wąsowicz

 ur. 1954-10-02

 zm. 2018-01-29

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Genowefa Glińska

 ur. 1931-03-20

 zm. 2018-01-27

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/14/11

 

Sebastian Bujak - Dudek

 ur. 1980-02-04

 zm. 2018-02-06

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Teresa Szmidt

 ur. 1937-02-16

 zm. 2018-02-03

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/5/2

 

Krystyna Fedorowicz

 ur. 1944-01-14

 zm. 2018-02-26

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/11/17

 

Jerzy Kozłowski

 ur. 1948-04-16

 zm. 2018-03-07

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/4/16

 

Alicja Stanisława Gajda

 ur. 1940-10-30

 zm. 2018-03-10

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Wiesława Wojtyniak

 ur. 1956-09-30

 zm. 2018-03-20

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Andżelika Nowacka

 ur. 1996-01-29

 zm. 2018-03-19

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Kazimierz Tomczyk

 ur. 1952-01-01

 zm. 2018-04-02

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/8/2

 

Antonina Słopień

 ur. 1928-02-27

 zm. 2018-04-15

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

 Natalia Tylak

 ur. 1937-09-29

 zm. 2018-04-17

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Janina Gwiaździńska

 ur. 1941-04-02

 zm. 2018-04-13

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Zofia Giruć

 ur. 1930-10-30

 zm. 2018-05-28

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/9/3

 

Tadeusz Cieicieląg

 ur. 1952-03-21

 zm. 2018-05-28

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Roman Pelc

 ur. 1942-06-02

 zm. 2018-06-07

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/11/10

 

Mieczysław Kosterewa

 ur. 1952-04-10

 zm. 2018-06-28

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/12/20

 

Eugeniusz Filiczkowski

 ur. 1936-05-10

 zm. 2018-07-10

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/4/2

 

Dawid Wojciech Brudziński

 ur. 1993-04-23

 zm. 2018-07-07

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/15/17

 

Paweł Łukasz Dąbrowski

 ur. 1980-01-08

 zm. 2018-07-11

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jan Józef Dranka

 ur. 1949-01-26

 zm. 2018-07-12

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/10/2

 

 Sylwester Palewicz

 ur. 1987-03-05

 zm. 2018-07-20

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Katarzyna Marczyk

 ur. 2018-07-24

 zm. 2018-07-24

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Edmund Piekarz

 ur. 1923-09-04

 zm. 2018-08-04

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/15/7

 

Janina Bator

 ur. 1945-11-25

 zm. 2018-08-21

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Tadeusz Bronisław Głowicki

 ur. 1950-01-02

 zm. 2018-08-22

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/4/4

 

Irena Sworowska

 ur. 1944-05-10

 zm. 2018-08-31

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Adam Julian Fursewicz

 ur. 1955-02-28

 zm. 2018-09-02

 Cmentarz komunalny Jelenia Góra

 

Józefa Krystyna Gapińska

 ur. 1951-12-25

 zm. 2018-09-26

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Irena Danuta Zawiasa

 ur. 1957-03-20

 zm. 2018-09-26

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Karolina Burzawa

 ur. 1924-05-11

 zm. 2018-09-29

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Maria Zofia Łopusiewicz

 ur. 1930-02-10

 zm. 2018-10-07

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Teodozja Piekarz

 ur. 1929-09-19

 zm. 2018-10-10

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/15/7

 

Jadwiga Głowińska

 ur. 1931-10-15

 zm. 2018-10-14

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/16/9

 

Maria Piotrowska

 ur. 1932-12-21

 zm. 2018-11-02

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Maria Trząsalska

 ur. 1945-11-10

 zm. 2018-11-30

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

ZMARLI PARAFIANIE W 2017 ROKU

 

Zenon Dzięgielewski

ur. 1934-12-22

 zm. 2016-11-10

 2017-01-21

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/7/12/

 

Jadwiga Płaksa

 ur. 1922-01-20

 zm. 2017-01-14

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/2/3

 

Bolesław Lisowski

 ur. 1933-07-07

 zm. 2017-01-16

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Ireneusz Jan Szymański

 ur. 1954-09-18

 zm. 2017-01-26

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/3/3

 

Bronisław Fabin

 ur. 1934-09-13

 zm. 2017-02-15

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Stanisław Zawalski

 ur. 1927-02-28

 zm. 2017-02-17

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Józefa Czech

 ur. 1935-12-12

 zm. 2017-02-16

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/8/14

 

Jerzy Kopczyński

 ur. 1951-05-28

 zm. 2017-02-17

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Genowefa Franciszka Łyczana

 ur. 1935-01-14

 zm. 2017-02-18

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/15/18

 

Włodzimierz Krzysztof Jelonek

 ur. 1953-03-11

 zm. 2017-03-10

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Hermina Klaus Schmitz

ur. 1943-11-14

 zm. 2017-02-26

Cmentarz komunalny Jelenia Góra

 

Ryszard Wilczyński

 ur. 1953-07-17

 zm. 2017-03-17

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Stefania Jaśkiewicz

ur. 1920-02-05

 zm. 2017-04-04

Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/12/10

 

Helena Nowak

ur. 1947-02-03

 zm. 2017-04-15

Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Eugenia Batkowska

 ur. 1922-12-04

 zm. 2017-05-03

 Cmentarz komunalny Jelenia Góra

 

Michalina Władysława Szczeblewska

 ur. 1923-09-15

 zm. 2017-05-07

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/10/10

 

Rafaela Pietraszkiewicz

 ur. 1929-04-11

 zm. 2017-05-12

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/5/13

 

Marianna Kozak

 ur. 1931-08-14

 zm. 2017-05-18

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/12/11

 

Jolanta Maria Koterzyna

 ur. 1959-02-16

 zm. 2017-07-06

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jan Urban

 ur. 1948-06-15

 zm. 2017-07-28

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Barbara Stanisława Wójcik

ur. 1928-12-24

zm. 2017-08-01

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/11/5

 

Zofia Bronisława Dynia

 ur. 1919-09-21

zm. 2017-08-10

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Maria Krupa

ur. 1934-07-08

 zm. 2017-08-10

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/8/16

 

Katarzyna Anna Raszczuk

 ur. 1979-09-05

 zm. 2017-08-14

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Irena Gwaj

 ur. 1950-04-02

 zm. 2017-08-21

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/6/3

 

Kacper Rożko

 ur. 2017-09-20

 zm. 2017-09-23

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Stanisław Grębosz

 ur. 1932-05-03

 zm. 2017-10-17

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Marianna Piątek

 ur. 1940-01-22

 zm. 2017-12-02

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Andrzej Nyczko

 ur. 1973-12-01

 zm. 2017-12-19

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

 ZMARLI PARAFIANIE W 2016 ROKU

 

 Katarzyna Sobkowicz

 ur. 1926-11-19

 zm. 2016-01-06

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/15/9

 

Roman Sobolewski

 ur. 1950-07-02

 zm. 2016-01-03

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/10/6

 

Jacenty Stańczak

 ur. 1953-02-10

 zm. 2016-02-01

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Julian Piotr Sornat

 ur. 1947-05-24

 zm. 2016-02-09

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/15/7

 

Ryszard Adam Celt

 ur. 1952-04-29

 zm. 2016-02-16

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/11/11

 

Bronisław Skiba

 ur. 1926-07-15

 zm. 2016-02-20

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Maria Czerniawska

 ur. 1929-06-18

 zm. 2016-03-10

 Cmentarz komunalny

 

Lesław Andrzej Wilk

ur. 1954-03-05

 zm. 2016-03-31

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/16/6

 

Wojciech Ryszard Policzyński

 ur. 1990-04-18

 zm. 2016-04-10

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/1/4

 

Justyna Grygielewicz

 ur. 1930-08-19

 zm. 2016-04-30

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/6/7

 

Marcin Włodzimierz Musialik

 ur. 1952-01-06

 zm. 2016-05-05

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Henryka Górnicka

 ur. 1928-11-15

 zm. 2016-05-09

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/16/13

 

Zofia Gruszka

 ur. 1922-01-12

 zm. 2016-05-11

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/12/8

 

Tadeusz Koziara

 ur. 1950-03-01

 zm. 2016-05-24

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/4/15

 

Grażyna Marek

 ur. 1965-10-07

 zm. 2016-06-12

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Marian Swachta

ur. 1936-04-09

 zm. 2016-06-28

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/1/9

 

Kunegunda Szymańska

 ur. 1929-00-00

 zm. 2016-07-02

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/3/3

 

Wacław Piotr Biały

 ur. 1955-06-28

 zm. 2016-07-16

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/12/7

 

Zdzisław Bogdan Kalemba

 ur. 1951-08-08

 zm. 2016-07-24

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/4/14

 

Cecylia Chudy

 ur. 1937-05-06

 zm. 2016-07-25

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Stanisława Kuras

 ur. 1919-09-14

 zm. 2016-08-21

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/13/10

 

Marian Andrzej Krzeszowski

 ur. 1950-11-23

 zm. 2016-06-28

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/14/7

 

Andrzej Starzec

 ur. 1954-10-23

 zm. 2016-09-10

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/12/9

 

Jerzy Gapiński

 ur. 1952-06-11

 zm. 2016-10-16

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Józef Wołyńczyc

 ur. 1953-07-20

 zm. 2016-10-25

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Eugeniusz Pietrzak

 ur. 1936-02-28

 zm. 2016-10-25

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

 Maria Kupka

 ur. 1931-07-07

 zm. 2016-10-30

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Maria Osękowska

ur. 1957-01-14

zm. 2016-11-13

Cmentarz komunalny Trzebnica ul. Prusicka

 

Tomasz Tobiasz Skoneczny

 ur. 1996-12-16

 zm. 2016-11-20

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Irena Kazimiera Włodarczak

 ur. 1950-10-20

 zm. 2016-11-26

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/13/5

 

Helena Czerniawska

 ur. 1935-08-16

 zm. 2016-12-08

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/7/12

 

Jan Sapa

 ur. 1922-06-05

 zm. 2016-12-15

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Janina Stefania Drygalska

 ur. 1931-08-11

 zm. 2016-12-18

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/8/10

 

Sylwester Robert Pękala

 ur. 1974-02-12

 zm. 2016-12-28

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 ZMARLI PARAFIANIE W 2015 ROKU

 

Józefa Wolska

 ur. 1955-04-30

 zm. 2015-01-04

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/8/3

 

Stanisław Granis

 ur. 1953-03-27

 zm. 2015-01-13

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/12/2

 

Władysław Antoni Kruze

 ur. 1954-06-12

 zm. 2014-12-27

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/5/8

 

Maria Berezińska

 ur. 1934-07-28

 zm. 2015-02-03

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/1/7

 

Tadeusz Cymbała

 ur. 1950-05-31

 zm. 2015-02-04

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Marek Tomczuk

 ur. 1958-09-10

 zm. 2015-03-02

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Kazimierz Faber

 ur. 1924-06-04

 zm. 2015-03-23

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/15/15

 

Beata Marta Dembicz

 ur. 1954-11-06

 zm. 2015-04-03

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Tadeusz Rogala

 ur. 1946-09-26

 zm. 2015-04-14

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/13/12

 

Daniela Mikołajczyk

 ur. 1946-03-07

 zm. 2015-04-20

 Cmentarz komunalny Jelenia Góra

 

Józef Piotr Krawiec

 ur. 1950-06-29

 zm. 2015-04-21

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Józef Seweryn Sokół

 ur. 1941-10-23

 zm. 2015-05-31

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/7/2

 

Józefa Joanna Gowda

 ur. 1926-03-23

 zm. 2015-05-31

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/10/6

 

Janina Broniek

 ur. 1924-05-04

 zm. 2015-06-06

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Helena Kudelska

 ur. 1932-09-11

 zm. 2015-06-23

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/2/39

 

Bronisława Balcerzak

 ur. 1921-03-31

 zm. 2015-07-03

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Stanisław Dudek

 ur. 1955-08-07

 zm. 2015-07-08

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Jadwiga Janas

 ur. 1928-07-17

 zm. 2015-07-28

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Danuta Teresa Rogala

 ur. 1953-12-01

 zm. 2015-08-22

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/6/10

 

Edward Zbigniew Łabuda

 ur. 1949-11-16

 zm. 2015-08-24

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/9/23

 

Piotr Kostiuk

 ur. 1945-01-05

 zm. 2015-08-23

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/10/2

 

Zenon Janusz Kłosiński

 ur. 1956-10-27

zm. 2015-08-29

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Tadeusz Dańko

 ur. 1964-11-03

 zm. 2015-09-04

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Janina Marianna Kruszke

 ur. 1926-05-09

 zm. 2015-10-11

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Józef Krawczyk

 ur. 1918-08-28

 zm. 2015-10-19

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/3/7

 

Marian Daszko

 ur. 1947-05-01

 zm. 2015-10-17

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/11/3

 

Andrzej Zdzisław Andrzejewski

 ur. 1950-04-14

 zm. 2015-10-25

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

ks. Rudolf Zioła

 ur. 1941-04-11

 zm. 2015-12-15

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 ZMARLI PARAFIANIE W 2014 ROKU

 

Jerzy Andrzejewski

 ur. 1929-10-26

 zm. 2014-01-05

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Józef Helman

  ur. 1946-06-06

 zm. 2014-01-04

 Cmentarz komunalny Jelenia Góra

 

Krzysztof Bogdan Rachtan

 ur. 1940-05-24

 zm. 2014-01-10

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Wiktoria Hazubska

 ur. 1929-05-31

 zm. 2014-01-09

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/8/14

 

Stanisław Ozimek

 ur. 1926-01-08

 zm. 2014-01-21

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Józef Władysław Kasperowicz

 ur. 1952-03-29

 zm. 2014-01-17

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Janina Skalany

 ur. 1947-01-01

 zm. 2014-02-15

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/17/5

 

Mieczysław Henryk Palicki

 ur. 1928-10-03

 zm. 2014-03-20

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Irena Józefa Jakubek

 ur. 1941-06-06

 zm. 2014-03-31

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Adam Leszek Madej

 ur. 1952-04-24

 zm. 2014-04-15

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Maria Nowakowska

 ur. 1942-01-01

 zm. 2014-04-21

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/4/1

 

Maria Jankiewicz

 ur. 1946-02-10

 zm. 2014-04-22

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/17/14

 

Stanisława Maria Dranka

 ur. 1952-04-19

 zm. 2014-05-08

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/10/2

 

Sebastian Waldemar Sitek

 ur. 1972-02-15

 zm. 2014-06-19

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Alfreda Ignaciuk

 ur. 1932-06-10

 zm. 2014-07-15

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie II/15/2

 

Czesław Wojciech Dranka

 ur. 1954-08-18

 zm. 2014-07-17

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/10/1

 

Czesław Kulig

 ur. 1927-02-24

 zm. 2014-07-22

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Helena Trepa

 ur. 1925-12-21

 zm. 2014-08-03

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Halina Woławczyk

 ur. 1947-04-15

 zm. 2014-08-09

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie IV/1/7

 

Leszek Andrzej Jastrzębski

 ur. 1955-01-20

 zm. 2014-08-11

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Helena Pechocova

 ur. 1925-09-04

 zm. 2014-10-02

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie

 

Czesława Fijałkowska

 ur. 1953-01-02

 zm. 2014-11-04

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie I/8/9

 

Józef Brudziński

 ur. 1938-10-20

 zm. 2014-11-27

 Cmentarz parafialny Janowice Wielkie III/15/18

 

Wiesław Antoni Górski

 ur. 1963-05-14

 zm. 2014-12-07

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

 Sebastian Andrzej Dąbrowski

 ur. 1973-12-17

 zm. 2014-12-25

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

Bogdan Trepa

 ur. 1952-08-04

 zm. 2014-12-25

 Cmentarz komunalny Janowice Wielkie

 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.