Jeśli w tygodniu nie będzie w danym dniu intencji mszalnej i tego dnia będzie miał miejsce pogrzeb to będzie to jedyna Msza odprawiana tego dnia.

Msze św. w niedzielę i święta będą odprawiane w Janowicach Wielkich o godz. 8:00 i 12:30,

w Radomierzu o godz. 9:30 i 11:00

Msze św. w tygodniu będą odprawiane w Janowicach Wielkich o godz. 8:00

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi od 20 kwietnia w poszczególnych Mszach św. oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć – maksymalnie Janowice Wielkie 30 osób, Radomierz 20 osób nie licząc osób sprawujących posługę (w pierwszej kolejności będą to osoby związane z intencją mszalną). Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.